Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πρόγραμμα Στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών πληττόμενων από τον Covid-19

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Διαδικασία Α'

Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρακάτω οδηγού για να εκδώσετε τον ΚΑΥΑΣ σας μέσω των κωδικών του TAXISnet.

Οδηγίες Διαδικασία Α'

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή εκπαιδευτικών vouchers σε 182.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιλέξιμοι κλάδοι/επαγγέλματα

 • Δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
 •  Γιατροί όλων των ειδικοτήτων
 •  Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
 •  Οικονομολόγοι /Λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
 •  Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 •  Ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει γίνει έναρξη επιτηδεύματος και να έχει Κ.Α.Δ. (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) που εντάσσεται στους ωφελουμένους.

Λίστα Επιλέξιμων Κ.Α.Δ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, παρακαλώ αποστείλετε e-mail στο info@interedvolou.gr η στο intered.volos@gmail.com. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 2421035060 || 2421035039 || 2421035069.

Διάρκεια Προγράμματος

Εκατό (100) ώρες με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης

(Ως Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση ορίζεται η παρακολούθηση προγράμματος με μελέτη εκπαιδευτικού υλικού εντός εκπαιδευτικής πλατφόρμας 24/7 . Δηλαδή σε χρόνο που επιθυμεί ο ωφελούμενος, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα)

Τα αντικείμενα κατάρτισης μπορείτε να τα κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Εκπαιδευτικό επίδομα

600€ (σε 2 δόσεις)

400€ με την εγγραφή σας με καταβολή από Τρίτη 14 Απριλίου
200€ με τη ολοκλήρωση του προγράμματος

Πιστοποίηση

Παρέχεται Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Διαδικασία Β'

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση σε μορφή pdf ή word ή jpg τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Τυποποιημένη εξουσιοδότηση (Παράρτημα ΙΙ) (κατεβάστε την ΕΔΩ)
 2. Στοιχεία Ωφελουμένου (Κατεβάστε από ΕΔΩ)
 3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις) ή διαβατηρίου
 4. Στοιχεία IBAN του ωφελούμενου (εκτύπωση από το λογαριασμό Τραπέζης του ωφελούμενου)
 5. Εκτύπωση του ενεργού κύριου ΚΑΔ του ωφελούμενου μέσα από το taxisnet (από την εξής διαδρομή: προσωποποιημένη πληροφόρηση/στοιχεία Μητρώου επιχείρησης)

Επικοινωνία

Τοπάλη 32 - Ερμού, Βόλος, Μαγνησία
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24210 35060 | 35039 | 35069
E-mail: info@interedvolou.gr | intered.volos@gmail.com

Υπεύθυνος: Πολίτης Νικόλαος
nikolaos.i.politis@gmail.com