Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Portfolio Tag: Επαγγελματικές Δεξιότητες

Certified Training Professional Development

Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από τον Επιμελητή του Σεμιναρίου CTP Development, καθώς και συζήτηση, δραστηριότητες, ασκήσεις και παρουσιάσεις από τους υποψήφιους.
Read more

ECDL IT Administrator

Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από την κατοχή άλλων πιστοποιήσεων. Το Πρόγραμμα πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που περιλαμβάνουν το Υλικό (Hardware), το Λογισμικό Λειτουργικών Συστημάτων (Operating System Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks) και την Ασφάλεια (Security). Το ECDL IT…
Read more

Πρόγραμμα GISPro

Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που διέπουν τις τεχνικές της Γεωγραφικής Πληροφορίας και τη χρήση τους μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS. Με την πιστοποίηση GISPro εξασφαλίζεται το άρτιο θεωρητικό υπόβαθρο και η ικανότητα του κατόχου να ενσωματώσει, να αναλύσει και να παρουσιάσει γεωγραφικά συσχετισμένες πληροφορίες.
Read more

Σεμινάριο CTP Development

Το Σεμινάριο CTP Development αποτελεί μέρος του Προγράμματος CTP Development και έχει σχεδιαστεί με στόχο να προσφέρει τις απαραίτητες παιδαγωγικές, διδακτικές και τεχνικές γνώσεις σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν πιστοποιημένοι επαγγελματίες εκπαιδευτές. Ο βασικός στόχος του Σεμιναρίου είναι να καλλιεργήσει, με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, τις εκπαιδευτικές δεξιότητες των υποψήφιων και εν δυνάμει εκπαιδευτών, κατά τέτοιον τρόπο που θα…
Read more