Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

ECDL IT Administrator

Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ανεξάρτητα από την κατοχή άλλων πιστοποιήσεων. Το Πρόγραμμα πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, που περιλαμβάνουν το Υλικό (Hardware), το Λογισμικό Λειτουργικών Συστημάτων (Operating System Software), τα Δίκτυα Υπολογιστών (Computer Networks) και την Ασφάλεια (Security).

Το ECDL IT Administrator είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο εσάς που επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες ώστε να απασχοληθείτε είτε ως τεχνικός Η/Υ είτε ως τεχνικός Δικτύων. Η συνεργασία της PEOPLECERT Ελλάς με τη CISCO και τις CISCO Networking Academies σας προσφέρει τα μαθήματα IT Essentials που οδηγούν στην πιστοποίηση ECDL IT Administrator, ενώ παράλληλα σας προετοιμάζει για υψηλότερα επίπεδα πιστοποιήσεων.