Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

intered Data Protection module

 

Data Protection

 

Mε την ενότητα ECDL Data Protection θα αποκτήσετε θεμελιώδεις γνώσεις για τις έννοιες και τις αρχές προστασίας δεδομένων (data protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας δεδομένων, και τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις, όπως το GDPR.

Η ενότητα ECDL Data Protection απευθύνεται σε εργαζόμενους επιχειρήσεων κάθε μεγέθους, βοηθώντας τους να κατανοήσουν σε βάθος και να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR. Αποτελεί επίσης εξαιρετικό εργαλείο ώστε οι ενεργοί πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας να γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται.

Όπως όλες οι ενότητες ECDL, η ενότητα Data Protection έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με πολύ υψηλά κριτήρια, σε συνεργασία με ειδικούς θεματικών ενοτήτων, καθώς και εν ενεργεία επαγγελματίες, και πιστοποιεί τις γνώσεις των υποψηφίων με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο.

Η πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματιών, εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, φοιτητών, καθώς και επαγγελματιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Εξεταστέα Ύλη Ενότητας ΕCDL Data Protection

Η εξεταστέα ύλη καθορίζει τις γνώσεις και δεξιότητες που συνθέτουν αυτή την ενότητα. Έχει δημιουργηθεί με την συμβολή πολλών ειδικών από τις μεγαλύτερες οργανώσεις πληροφορικής και ανεξάρτητων ειδικών του κλάδου.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους.
 • Αντιλαμβάνονται τη λογική, τους στόχους και την έκταση της δέσμης μέτρων του GDPR.
 • Περιγράφουν τα σπουδαιότερα σημεία του GDPR τα οποία σχετίζονται με τη σύννομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Κατανοούν τα δικαιώματα των ατόμων όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Κατανοούν ότι οι πρακτικές και οι μέθοδοι μιας εταιρείας πρέπει να υπακούν στις αρχές διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.
 • Περιγράφουν τα βασικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που χρειάζονται για να συμμορφώνεται η επιχείρηση.
 • Κατανοούν πώς να αντιμετωπίσουν παραβιάσεις δεδομένων και τις συνέπειες ελλιπούς συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας.

 Οφέλη για τους υποψήφιους

 • Κατανοούν τις θεμελιώδεις γνώσεις σχετικά με τις αρχές προστασίας δεδομένων
 • Κατανοούν κι εφαρμόζουν πρακτικές μεθόδους για το πώς διαφυλάσσονται τα προσωπικά στοιχεία
 • Υποστηρίζουν την επιχείρηση στη συμμόρφωσή της με το θεσμικό πλαίσιο GDPR
 • Αποσαφηνίζουν τα δικαίωμά του ατόμου ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων

 EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ECDL Data Protection

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Έννοιες ·         Προσωπικά Δεδομένα

·         Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επισκόπηση GDPR ·         Λογική & Στόχοι

·         Εύρος Εφαρμογής

Βασικές Αρχές ·         Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

·         Νομιμότητα Επεξεργασίας Δεδομένων

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων ·         Διαφάνεια Δικαιωμάτων

·         Άσκηση Δικαιωμάτων

Εφαρμογές ·         Πολιτικές & Μέθοδοι

·         Μέτρα

Συμμόρφωση ·         Παραβιάσεις δεδομένων

·         Επιβολή

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…