Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Προγραμματισμός Έργου (Project Planning)

project-planning

Η καλή λειτουργία κάθε επιχείρησης στηρίζεται στον σωστό σχεδιασμό των κινήσεών της. Ο κατάλληλος προγραμματισμός είναι αυτός που εξασφαλίζει την ομαλή πορεία και εξέλιξη του κάθε οργανισμού. Αλλά η ικανότητα σωστού σχεδιασμού είναι επίσης χρήσιμη σε κάθε πτυχή της ζωής. Το Ίδρυμα ECDL αναγνωρίζοντας την ανάγκη επιμόρφωσης πάνω στον τομέα του Προγραμματισμού Έργου, ανέπτυξε τη νέα ενότητα ECDL M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning).

Η ενότητα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) δημιουργήθηκε για να προσφέρει στον χρήστη Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργου καθώς και τις κατάλληλες δεξιότητες για την προετοιμασία σχεδιασμού έργου και την παρακολούθησή του, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.

Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητές πάνω στην αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων (projects), είτε αφορά στη δουλειά του, είτε στη ζωή του, θα βρει την ενότητα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning) ιδιαίτερα χρήσιμη.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning), ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες σχετικά με τη διαχείριση έργων.

Πλεονεκτήματα M13 – Προγραμματισμός Έργου (Project Planning)

 • Καλύπτει τις βασικές απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση εφαρμογών προγραμματισμού έργων.
 • Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση μεγάλης ποικιλίας λογισμικών προγραμματισμού έργων, από εμπορικά προγράμματα της αγοράς μέχρι δωρεάν (“freeware”) προγράμματα.
 • Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην αποτελεσματική χρήση ενός λογισμικού προγραμματισμού έργων.
 • Η ενότητα αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL, μέσω μιας ενδελεχούς διαδικασίας ανάπτυξης που ενσωμάτωσε δεδομένα από χρήστες υπολογιστών, ειδικούς επί του αντικειμένου και επαγγελματίες της πληροφορικής από όλον τον κόσμο.
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…