Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

it-security-header

Η κοινωνία του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, όπως κάθε κοινωνία, εμπεριέχει κινδύνους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό και ίσως απαραίτητο για κάθε χρήστη Η/Υ να μπορεί να προστατευθεί από τους κινδύνους αυτούς. Μία από τις καινούργιες ενότητες που προστίθενται στον κορμό του ECDL, είναι η ενότητα M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security).

Η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε ώστε να προσφέρει στους χρήστες Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών τεχνικών που επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Επίσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να είναι άρτια εξοπλισμένος για την ασφαλή λειτουργία των ΤΠΕ στο σπίτι άλλα και στο γραφείο του.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security), ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν στη σημασία των ασφαλών πληροφοριών και δεδομένων, στη φυσική ασφάλεια καθώς και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία του Η/Υ και του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της ηλεκτρονικής ασφάλειας τόσο σε συσκευές όσο και στο Διαδίκτυο.

Πλεονεκτήματα M12 - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)

 • Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή όλων των πρακτικών ασφάλειας σχετικά με Η/Υ, δίκτυα και το Διαδίκτυο.
 • Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT).
 • Η ενότητα αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL, μέσω μιας ενδελεχούς διαδικασίας ανάπτυξης που ενσωμάτωσε δεδομένα από χρήστες υπολογιστών, ειδικούς επί του αντικειμένου και επαγγελματίες της πληροφορικής από όλον τον κόσμο.
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…