Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Ενότητες STANDARD

standard modules

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των Standard ενοτήτων για να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας - είτε για καθημερινές εργασίες ή σχετιζόμενες με την εργασία. Οι 8 ενότητες Standard είναι:

 • Presentation - δημιουργία επαγγελματικού επιπέδου παρουσιάσεων.Εκτελέστε εργασίες, όπως δημιουργία, μορφοποίηση, τροποποίηση και προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών για οθόνη και διανομή εκτυπώσεων.
 • Using Databases - ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασιών. Κατανόηση βασικών εννοιών των βάσεων δεδομένων επίδειξη ικανότητας για χρήση μιας εφαρμογής βάσης δεδομένων: δημιουργία και τροποποίηση σε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις, καθώς και προετοιμασία αποτελεσμάτων.Εκμάθηση σύνδεσης πινάκων και ανάκτησης και χειρισμού πληροφοριών από μια βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ερωτημάτων και ταξινόμησης.
 • IT Security - μάθετε πώς να κρατήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και πώς να είστε ασφαλείς στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Online Collaboration - αναπτύσσει τις έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την εγκατάσταση και χρήση των online εργαλείων,ημερολόγια, social media, web συσκέψεις, περιβάλλοντα εκμάθησης, κινητή τεχνολογία και cloud computing.
 • Image Editing - αποκτήστε τις δεξιότητες και τις γνώσεις για τη χρήση ποικίλων προγραμμάτων για διαχείριση εικόνων, και προετοιμάστε μια εικόνα για εκτύπωση ή για δημοσίευση στο Web.
 • Web Editing - θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε τις βασικές έννοιες διαδικτυακής  σύνταξης και δημοσίευσης, και να σχεδιάζετε, να δημιουργείτε, να φορτώνετε και να διατηρείτε μια στατική ιστοσελίδα.
 • Project Planning – εκμάθηση χρήσης λογισμικού διαχείρισης έργων για την προετοιμασία έργων και την παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της διαχείρισης του χρόνου, του κόστους, των εργασιών και των πόρων.
 • 2D Computer Aided Design - παρέχει τις δεξιότητες για τη δημιουργία και το χειρισμό των αντικειμένων ή στοιχείων σε σχέδιο δύο διαστάσεων. Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες των αντικειμένων, καθώς και για την εκτύπωση ή την αποτύπωση των σχεδίων.
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…