Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Υπολογιστικά Φύλλα (Spreadsheets)

EXCEL

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια σχετική εφαρμογής. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και συναρτήσεων, ενώ, ταυτόχρονα, θα μπορούν να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής, όπως είναι η ενσωματωμένη λειτουργία της Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Εισάγουν δεδομένα σε κελιά και να χρησιμοποιούν καλές πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Να επιλέγουν, να ταξινομούν και να αντιγράφουν, να μετακινούν και να διαγράφουν δεδομένα
 • Επεξεργάζονται τις γραμμές και τις στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Να αντιγράφουν, να μετακινούν, να διαγράφουν και να μετονομάζουν καταλλήλως τα φύλλα εργασίας
 • Να δημιουργούν μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Να χρησιμοποιούν τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και να αναγνωρίζουν τις τιμές σφάλματος σε τύπους
 • Μορφοποιούν αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σε ένα υπολογιστικό φύλλο
 • Επιλέγουν, δημιουργούν και μορφοποιούν γραφήματα για να επικοινωνούν την πληροφορία με ουσιαστικό τρόπο
 • Ρυθμίζουν τις επιλογές σελίδα και να ελέγχουν και να διορθώνουν το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν από την τελική του εκτύπωση

 

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…