Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία (Online essentials)

Online essentials

Η πρώτη ενότητα, Πλοήγηση στον Ιστό, απαιτεί από τους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες και τους όρους που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, καθώς και να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας. Στη δεύτερη ενότητα, Επικοινωνία, οι υποψήφιοι θα μάθουν να κατανοούν κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σχετικά λογισμικά για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και την επισύναψη αρχείων σε μηνύματα.

Η πρώτη ενότητα, Πλοήγηση στον Ιστό, διδάσκει στους υποψήφιους για το Διαδίκτυο και για τη χρήση μιας εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό/Φυλλομετρητή Ιστού (web browser). Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τι είναι το Διαδίκτυο και ποια είναι η κοινή ορολογία που σχετίζεται με αυτό. Να έχουν επίγνωση των θεμάτων ασφάλειας που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου
 • Επιτυγχάνουν καθημερινές εργασίες περιήγησης στον ιστό, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των ρυθμίσεων της εφαρμογής περιήγησης στον Ιστό
 • Αναζητούν πληροφορίες και να συμπληρώνουν και να καταχωρίζουν ιστοφόρμες
 • Αποθηκεύουν ιστοσελίδες και να κάνουν λήψεις αρχείων από τον ιστό
 •  Αντιγράφουν περιεχόμενο από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο

Η δεύτερη ενότητα, Επικοινωνία, απαιτεί από τον υποψήφιο να κατανοεί κάποιες από τις έννοιες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και να κατέχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με άλλες επιλογές επικοινωνίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και να γνωρίζουν τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης του. Να γνωρίζουν και άλλες επιλογές επικοινωνίας
 • Γνωρίζουν σχετικά με τους δικτυακούς εθιμοτυπικούς κανόνες συμπεριφοράς (netiquette) κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημιουργούν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνουν ορθογραφικό έλεγχο και να τα αποστέλλουν. Απαντούν και προωθούν μηνύματα, να χειρίζονται τα επισυναπτόμενα αρχεία και να εκτυπώνουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Γνωρίζουν μεθόδους βελτίωσης της παραγωγικότητας κατά την εργασία με λογισμικό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οργανώνουν και να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…