Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Επεξεργασία Κειμένου (Word processing)

microsoft word

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών και καθημερινών εγγράφων. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να αντιγράφουν και να μετακινούν κείμενο εντός του ίδιου εγγράφου ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Επιπλέον, θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ορισμένες λειτουργίες που σχετίζονται με εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να δημιουργούν βασικούς πίνακες, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες και εικόνες, καθώς και εργαλεία συγχώνευσης αλληλογραφίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με έγγραφα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής όπως τη λειτουργία της Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Δημιουργούν και να επεξεργάζονται μικρού μεγέθους έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή
 • Εφαρμόζουν διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα για τη βελτίωσή τους πριν από τη διανομή τους και να αναγνωρίζουν καλές πρακτικές κατά την επιλογή των κατάλληλων μορφοποιήσεων
 • Εισάγουν πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα
 • Προετοιμάζουν τα έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να τα ελέγχουν και να ελέγχουν την ορθογραφία τους πριν από την τελική τους εκτύπωση
 • Πιστοποιητικό στο CAD Δισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Δισδιάστατη σχεδία

  Η σχεδίαση ήταν πάντα και είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασίας του μηχανικού. Στην…

 • Πιστοποιητικό στην Ανάπτυξη Ιστοχώρων με το Expression Web 4

  Πιστοποιητικό στην Ανάπτυξη Ιστοχώρων με

  Η τεχνολογία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει τη δυνατότητα με προηγμένα λογισμικά και…

 • Πιστοποιητικό Διαχείρισης Δεδομένων και Ενσωμάτωσης Αρχείων

  Πιστοποιητικό Διαχείρισης Δεδομένων και

  Η Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων είναι η σύγχρονη λύση για την αυτόματη…

 • Πιστοποιητικό Γραφιστικής

  Πιστοποιητικό Γραφιστικής

  Είναι ειδικά σχεδιασμένο πιστοποιητικό γνώσης των βασικών αρχών της Γραφιστικής και της Τυπογραφίας…

 • Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

  Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληρο

  Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) γνωστά ευρέως και ως g.I.S. Geographic Information Systems, …

 • Πιστοποιημένος Τεχνικός Λογισμικού και Μηχανών Ψηφιοποίησης

  Πιστοποιημένος Τεχνικός Λογισμικού και Μ

  Ψηφιοποίηση εγγράφου, κειμένου, εικόνας, αντικειμένου ή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για…

 • Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου

  Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών

  Με τον όρο E-Commerce ή Ηλεκτρονικό εμπόριο ή Εμπορικό επιχειρείν εννοούμε όλες τις…

 • Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών Διαδικτύου με τη Χρήση PHP, MySQL, CSS

  Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών

  Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS δημιουργήθηκε σε συνεργασία…

 • Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων-RDBMS

  Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Βάσεων Δε

  Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο απευθύνεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να…