Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Επεξεργασία Κειμένου (Word processing)

microsoft word

Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών και καθημερινών εγγράφων. Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να αντιγράφουν και να μετακινούν κείμενο εντός του ίδιου εγγράφου ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Επιπλέον, θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ορισμένες λειτουργίες που σχετίζονται με εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να δημιουργούν βασικούς πίνακες, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες και εικόνες, καθώς και εργαλεία συγχώνευσης αλληλογραφίας. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζονται με έγγραφα και να τα αποθηκεύουν σε διάφορες μορφές αρχείων
 • Επιλέγουν τις διαθέσιμες ενσωματωμένες λειτουργίες της εφαρμογής όπως τη λειτουργία της Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Δημιουργούν και να επεξεργάζονται μικρού μεγέθους έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή
 • Εφαρμόζουν διάφορες μορφοποιήσεις στα έγγραφα για τη βελτίωσή τους πριν από τη διανομή τους και να αναγνωρίζουν καλές πρακτικές κατά την επιλογή των κατάλληλων μορφοποιήσεων
 • Εισάγουν πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα
 • Προετοιμάζουν τα έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να τα ελέγχουν και να ελέγχουν την ορθογραφία τους πριν από την τελική τους εκτύπωση
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…