Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

adobe_flash_player

Τι είναι το Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash;

Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαίδευση έχει ως αυτοσκοπό τη μερική αυτοματοποίηση της διδασκαλίας και τη διευκόλυνση της μάθησης, η τεχνολογία αυτή προσφέρεται για τη δημιουργία ενός ελκυστικού περιβάλλοντος με την προσθήκη ήχου και κινούμενης εικόνας επιτρέποντας την ελεύθερη πλοήγηση του χρήστη ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash;

Το Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash είναι σχεδιασμένο και προορίζεται για χρήστες που δεν γνωρίζουν Flash και χρειάζονται τις βασικές γνώσεις σχεδίασης και εφαρμογής πολυμέσων με flash.

Πληροφορίες  για τις εξετάσεις

Το Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να διαχειρίζεται έργα πολυμέσων αποτελεσματικά σε ρεαλιστικές, πρακτικές καταστάσεις, σχετικές με το χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Πιστοποιητικό στη Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash είναι οι παρακάτω:

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

Η αξιολόγηση του Vellum Certificate In Multimedia Authoring with adobe flash αφορά την επίλυση 2 θεμάτων από επιλογή 3 θεμάτων. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 120 λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας είναι το 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…