Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιητικό στο CAD Δισδιάστατη σχεδίαση

CAD2D

Τι είναι το Vellum Certificate In Computer Aided Design (CAD 2D);

Η σχεδίαση ήταν πάντα και είναι αναπόσπαστο μέρος της εργασίας του μηχανικού. Στην εποχή μας η σχεδίαση αρχιτεκτονικών και μηχανολογικών σχεδίων γίνεται μέσω του υπολογιστή με εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού που κατηγοριοποιούνται ως CAD (Computer Aided Design).  Το  Vellum Certificate in Computer Aided Design (CAD 2)

Πιστοποιεί τη γνώση του υποψηφίου στην σχεδίαση αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου σε δύο διαστάσεις, την μετατροπή του και την γρήγορη διόρθωσή του.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate In Computer Aided Design (CAD 2D);

Το Certificate In Computer Aided Design (CAD 2D) είναι σχεδιασμένο και προορίζεται για τις χρήστες που δεν γνωρίζουν AutoCAD και χρειάζονται τις βασικές γνώσεις σχεδίασης για τη δημιουργία αρχιτεκτονικού και μηχανολογικού σχεδίου. Είναι κατάλληλο για αρχιτέκτονες, μηχανικούς, σχεδιαστές που θέλουν να δημιουργήσουν ακριβή και επαγγελματικά σχέδια σε δύο διαστάσεις.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certificate In Computer Aided Design (CAD 2D) αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να δημιουργεί, να μετατρέπει, να διορθώνει, και να παρουσιάζει μηχανολογικά και αρχιτεκτονικά σχέδια σε δύο διαστάσεις.

Η ενότητα που εξετάζεται στο Πιστοποιητικό CAD  Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) είναι:

 •  CAD  Δισδιάστατη σχεδίαση (2D)

Η αξιολόγηση του πιστοποιητικού CAD Δισδιάστατη σχεδίαση (2D) που αφορά στην επίλυση 20 ερωτήσεων ανοιχτού τύπου και ερωτήσεις σεναριακές, είναι σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 2 ώρες κάτω από επιβλεπόμενες συνθήκες.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…