Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιητικό στην Ανάπτυξη Ιστοχώρων με το Expression Web 4

expresion_web4

Τι είναι το Vellum Certificate In Web Authoring Microsoft with Expression Web 4

Η τεχνολογία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει τη δυνατότητα με προηγμένα λογισμικά και το Διαδίκτυο να αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο πρόσβασής μας στη γνώση. Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές πλατφόρμες στις οποίες μπορεί να βασιστεί κανείς για τη δημιουργία ενός web services. Από τη μεριά της Microsoft, οι έτοιμες λύσεις που δίνει το περιβάλλον Visual Studio Expression Web έχουν προσελκύσεις πολλούς προγραμματιστές για να δημιουργούν τέτοιες υπηρεσίες.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certificate In Web Authoring Microsoft with Expression Web 4

Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε προγραμματιστές, σχεδιαστές και γενικά οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να δημιουργήσει στατικές ιστοσελίδες. Απαιτείται βασική γνώση των τεχνολογιών internet.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η εισαγωγή στη δημιουργία στατικών web sites χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Expression Web. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πως μπορούν να υλοποιήσουν ιστοσελίδες που υπακούουν στα καθορισμένα πρότυπα του Web.

Οι ενότητες για το Πιστοποιητικό στην Ανάπτυξη ιστοχώρων με το Expression Web studio 4 είναι οι παρακάτω:

 • Web Authoring με χρήση expression web studio 4

Ο υποψήφιος καλείται να σχεδιάσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα μια ιστοσελίδα (15 ερωτήσεις) το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…