Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

GIS user

Τι είναι το Vellum Certified GIS User;
Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) γνωστά ευρέως και ως g.I.S. Geographic Information Systems,  είναι πληροφοριακά συστήματα που περιέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων  που σχετίζονται με το χώρο. Ο Πιστοποιημένος Χρήστης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων από τη Vellum κατέχει τις βασικές αρχές της γεωπληροφορικής επιστήμης αλλά και τις δεξιότητες χρήσης των εργαλείων της.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified GIS User;
Το πιστοποιητικό απευθύνεται σε:

 • Άτομα τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και
 • Όσους επιζητούν την επικύρωση των δεξιοτήτων τους στη διαχείριση χωρικών δεδομένων μέσω σχετικών λογισμικών.

Σκοπός του Vellum Certified GIS User:

 • Να μάθουν οι καταρτιζόμενοι τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της γεωπληροφορικής επιστήμης και των εργαλείων της.
 • Να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα διαδεδομένα λογισμικά σε ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης (case studies).
 • Να γνωρίσουν τις βασικές δυνατότητες που έχει ένα από τα δημοφιλέστερα λογισμικά το ArcGIS.

Εξεταζόμενες ενότητες:
Το Vellum Certified GIS User περιλαμβάνει τις εξής ενότητες.

 1. Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 2.  Συλλογή και οργάνωση χωρικών δεδομένων.
 3.  Λογισμικά Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και πρακτική άσκηση.
Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης.

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…