Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών Διαδικτύου με τη Χρήση PHP, MySQL, CSS

PHP, MySQL & CSS

Τι είναι το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS;

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS δημιουργήθηκε σε συνεργασία με Leaders στο χώρο της πληροφορικής για να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ενός σύγχρονου προγραμματιστή διαδικτυακών εφαρμογών. Το σχήμα πιστοποίησης έχει ως βάση την εμπειρία της Vellum Global Educational Services σε θέματα πιστοποίησης γνώσεων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS;

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS είναι σχεδιασμένο για όσους γνωρίζουν τουλάχιστον στατικό προγραμματισμό ιστοσελίδων με HTML ή JavaScript είναι κατάλληλο για φοιτητές, προγραμματιστές και αναλυτές διαδικτυακών εφαρμογών.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοεί, αναλύει και προγραμματίζει κώδικα PHP και να είναι σε θέση να εφαρμόζει και συνδυάζει τις γνώσεις αυτές με άλλες διαδικτυακές εφαρμογές. Θα ζητηθεί από τους υποψηφίους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών.

Το Vellum Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS της Vellum περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Ανάπτυξη Ιστοσελίδων PHP, MySQL & CSS
 • Ανάπτυξη web εφαρμογών PHP, MySQL & CSS

Ο υποψήφιος καλείται να σχεδιάσει μια ιστοσελίδα και να αναπτύξει 2 (δυο) πρόγραμμα με δικαίωμα επιλογής από μια λίστα 2 θεμάτων. Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 90’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος.

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…