Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου

e-commerse

Τι είναι ο Vellum Certified E-Commerce Application Developer;

Με τον όρο E-Commerce ή Ηλεκτρονικό εμπόριο ή Εμπορικό επιχειρείν εννοούμε όλες τις μορφές επιχειρηματικών και επιχειρησιακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο. Οι συναλλαγές αυτές καλύπτουν πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας όπως Ηλεκτρονική εκπαίδευση, πώληση προϊόντων και υπηρεσιών από επιχειρήσεις σε πελάτες (B2C : Business to Customer), από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (B2Β : Business to Business), online διαφημίσεις και γενικά οποιαδήποτε διαδικτυακή μορφή επικοινωνίας.

Σε ποιους απευθύνεται ο Vellum Certified E-Commerce Application Developer;

Το Vellum Certified E-Commerce Application Developer είναι σχεδιασμένο για όσους ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών και επιθυμούν να δημιουργήσουν πετυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα. Είναι κατάλληλο για φοιτητές, προγραμματιστές και αναλυτές λογισμικού και εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν αλλά και σε ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το Ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Το Vellum Certified E-Commerce Application Developer αξιολογεί την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοήσει τις εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν. Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης εμπορικών δικτυακών τόπων και ηλεκτρονικών καταστημάτων με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών. Επίσης θα ζητηθούν η αξιολόγηση δικτυακών τόπων και οι ενέργειες βελτιστοποίησης τους, η ανάλυση και οι πρακτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Οι ενότητες που εξετάζονται στο Vellum Certified E-Commerce Application Developer είναι οι παρακάτω:

 • Ανάπτυξη e-shop με Joomla

Η πρακτική αξιολόγηση του Vellum Certified E-Commerce Application Developer που αφορά στην επίλυση case studies  είναι σχεδιασμένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 2 ώρες κάτω από επιβλεπόμενες συνθήκες. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να κατασκευάσουν μία εφαρμογή ηλεκτρονικού επιχειρείν (θα  έχουν δικαίωμα επιλογής από λίστα 2 θεμάτων). Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 120’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…