Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιημένος Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων-RDBMS

Database Developer – RDBMS

Τι είναι το Vellum Certified Database Developer – RDBMS;

Είναι πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων το οποίο απευθύνεται σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που μπορούν να σχεδιάσουν προχωρημένες βάσεις δεδομένων και να διαχειριστούν τα δεδομένα τους με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα web sites συνεργάζονται με βάσεις δεδομένων MySQL.  Το Certificate Database Developer – RDBMS με τις γνώσεις της γλώσσας προγραμματισμού PHP και HTML,  δίνει την δυνατότητα στον κάτοχό του να σχεδιάσει διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες χρησιμοποιούν το 100% των δυνατοτήτων των βάσεων δεδομένων, ενώ δημιουργεί γρήγορα και αποδοτικά ερωτήματα.

Σε ποιους απευθύνεται το Vellum Certified Database Developer – RDBMS;

Το πιστοποιητικό Vellum Certified Database Developer – RDBMS ενδείκνυται για την στοιχειωμένη αξιολόγηση:

 • νεοεισερχόμενων στον κλάδο του σχεδιασμού ιστοσελίδων
 • εργαζόμενων web designers ή web programmers, για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων
 • ανέργων, φοιτητών λη αποφοίτων ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο του σχεδιαστικού βάσεων δεδομένων.

Πληροφορίες για τις εξετάσεις

Στις εξετάσεις αξιολογούνται οι γνώσεις των υποψηφίων σε πρακτικό επίπεδο, στον προχωρημένο σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, καθώς και τη χρήση γλωσσών προγραμματισμού για την επικοινωνία και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων.

Το Vellum Certified Database Developer – RDBMSπεριλαμβάνει τις ενότητες:

 • χρήση αντικειμένων της Βάσης δεδομένων
 • συνδέσεις ODBC
 • RDBMS (MySQL, PHP)

Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε αυτοματοποιημένο σύστημα (20 ερωτήσεις). Η συνολική χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τα 60’ λεπτά και το ποσοστό επιτυχίας της εξεταστικής διαδικασίας ορίζεται στο 70%.

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο εκπαίδευσης ή περιλαμβάνεται στους όρους του εκάστοτε επιδοτούμενου Προγράμματος

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…