Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Cambridge – Vellum

Vellum

Η Πληροφορική ή αλλιώς επιστήμη των υπολογιστών ονομάζεται η θετική και εφαρμοσμένη επιστήμη η οποία ερευνά τα θεωρητικά θεμέλια και τη φύση των πληροφοριών, των αλγορίθμων και των υπολογισμών, καθώς και τις τεχνολογικές εφαρμογές τους σε αυτοματοποιημένα υπολογιστικά συστήματα.

Η Vellum Global Educational Services με μια ευρεία και διαρκώς αυξανομένη γκάμα πιστοποιητικών στον κλάδο της πληροφορικής καλύπτει τόσο τις αρχικές – βασικές δεξιότητες, όσο και τις πλέον ειδικευμένες, οι οποίες σχετίζονται με καινοτόμες και περιζήτητες εφαρμογές. Τα 20 πιστοποιητικά του τομέα επικυρώνουν τη γνώση των κατόχων παρέχοντας τους ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Στο σύνολο των πιστοποιητικών χρησιμοποιείται μια αυστηρή δέσμη κριτηρίων, ένα αμάλγαμα το οποίο περιλαμβάνει την ποιότητα του περιεχομένου, τη διαδραστικότητα και τα συνδυαστικά ερωτήματα με σκοπό η αξιολόγηση των δεξιοτήτων να είναι ενδιαφέρουσα και συγχρόνως αποτελεσματική.

Οι επαγγελματικές δυνατότητες των κατόχων πιστοποιητικών της Vellum εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, καλύπτοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και ενισχύοντας παράλληλα τη διδασκαλία, την έρευνα σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς και τη μελέτη, την επίβλεψη, την αξιολόγηση, τη συντήρηση αλλά και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε σχετικά με την εκάστοτε ειδικότητα πεδία.Η Vellum προσφέρει τις εξής πιστοποιήσεις:

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…