Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Τι είναι το Assistant Manager Certificate της Vellum;

Είναι πιστοποιητικό διασφάλισης των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού

Τα παραπάνω στελέχη αποτελούν πρόσωπα ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα ανώτερα διευθυντικά κλιμάκια, ενώ ταυτόχρονα οφείλουν να έχουν την ικανότητα εργασίας, αυτόνομα και αποτελεσματικά, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης

Η εκπαίδευση των συγκεκριμένων στελεχών οφείλει να είναι υψηλού επιπέδου για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους

Σε ποιους απευθύνεται το Assistant Manager Certificate της Vellum;

Το συγκεκριμένο σεμινάριο ενδείκνυται για επιμόρφωση και πιστοποίηση:

 • Των νεοεισερχομένων στο γραμματειακό κλάδο
 • Των υφισταμένων γραμματειακών και διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων
 • Των ανέργων φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

 

Επιπρόσθετη πιστοποίηση στην Ελληνική δακτυλογράφηση και στην Αγγλική δακτυλογράφηση

Στη σημερινή εποχή η εκμάθηση της ταχύτητας της πληκτρολόγησης παίζει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε καριέρα

Η συγκεκριμένη δεξιότητα κρίνεται απαραίτητη σε όλα τα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων καθώς αναμφισβήτητα συντελεί σε μια πιο παραγωγική και εποικοδομητική εργασία

Η κατοχή των συγκεκριμένων πιστοποιητικών της Vellum αποτελεί το ιδανικό εφόδιο για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά εργασίας

Σκοπός των πιστοποιητικών είναι να αξιολογήσουν τις δεξιότητες των υποψηφίων:

 • Στο να πληκτρολογούν γρήγορα και ορθά ελληνικά και αγγλικά κείμενα υπό ανάγνωση και καθ υπαγόρευση και,
 • Να χρησιμοποιούν ορθά και έγκαιρα συνδυασμούς γραμμάτων, λοιπόν χαρακτήρων και το αριθμητικό πληκτρολόγιο
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…