Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποιημένος Ειδικός στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

οικονομία&επιχειρηματικοτιτα

Τι είναι το Certified Specialist in social economy της vellum;

Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας

Το πιστοποιητικό αξιολογεί δεξιότητες σχετιζόμενες με την κοινωνική επιχειρηματικότητα έτσι όπως αυτή ορίζεται και λειτουργεί στα πλαίσια του σχετικού εθνικού νομοθετικού σχεδίου. Το εύρος των γνώσεων που καλύπτει είναι σχεδιασμένο ώστε να προσδίδει ένα μοναδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους κατόχους του.

Σε ποιους απευθύνεται το Certified Specialist in social economy της vellum;

Προτεινόμενο προφίλ των υποψηφίων είναι εκείνο των απόφοιτων σχολών οικονομικών και κοινωνικών επιστήμων όμως το πιστοποιητικό της vellum ενδείκνυται και για τη στοχευμένη αξιολόγηση :

 • Ατόμων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, εργαζόμενοι ως σύμβουλοι/εκπαιδευτές οι οποίοι δεν διαθέτουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα και θέλουν να πιστοποιήσουν τις ατύπως αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο
 • Φοιτητών ή αποφοίτων ΑΕΙ,ΤΕΙ,ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΟΑΕΔ οι οποίοι επιθυμούν να επικυρώσουν τις σχετικές δεξιότητές τους

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές υποενότητες:

 • Εισαγωγή στην κοινωνική οικονομία
 • Εννοιολογικοί προσδιορισμοί της κοινωνικής οικονομίας
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Γενικό μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Μάρκετινγκ και επιχειρηματικός σχεδιασμός
 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…