Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Πιστοποίηση στις Οριζόντιες Δεξιότητες και στην Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Τι είναι το Certificate in Horizontal Skills and Construction Safety της Vellum;

Είναι πιστοποιητικό που διασφαλίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των κατόχων του αναφορικά με τις βασικές αρχές προστασίας των εργαζομένων σε τεχνικά έργα, αλλά και τις ικανότητας αποφυγής των κινδύνων που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους. Τα τεχνικά έργα λόγω της φύσης τους αποτελούν μια επικύνδυνη εργασία. Ειδικότερα η έκθεση των εργαζομένων σε επαγγελματικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους είναι πολλαπλάσια από εκείνη σε λοιπά επαγγέλματα και είναι δυνατόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία τους. Για τον παραπάνω λόγο η παρούσα πιστοποίηση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για μια μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών, οι οποίοι απασχολούνται σε εργοτάξια.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Certificate in Horizontal Skills and Construction Safety της Vellum;

Το πιστοποιητικό ενδείκνυται για τη στοχευμένη αξιολόγηση νεοεισερχομένων ή υφιστάμενων επαγγελματιών σε τεχνικά έργα. Παράλληλα, αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα για κάθε άνεργο ο οποίος επιθυμεί να αποκτήσει ένα εφόδιο προστασίας της ίδιας του της ζωής καθώς δύναται μελλοντικά να εργαστεί σε κάποιο εργοτάξιο. Η ειδικά σχεδιασμένη δομή του πιστοποιητικού διασφαλίζει τις απαραίτητες για τη θεματική γνώση σε όλες τις κατηγορίες τεχνικών επαγγελμάτων

Εξεταστέα Υλη

Το Certificate in Horizontal Skills and Construction Safety της Vellum περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές:

Εισαγωγή στην ασφάλεια εργασίας

Κατηγορίες εργατικών ατυχημάτων

Προστασία από κινδύνους

 • Εργασιών με αμίαντο
 • Εργασιών σκυροδέματος
 • Εργασιών σε περιορισμένους χώρους
 • Εργασιών με χρήση σκάλας
 • Εργασιών με χρήση κινητού εξοπλισμού
 • Εργασιών με σκαλωσιές
 • Εργασιών με χημικά υλικά
 • Εργασιών με ξυλότυπους
 • Εργασιών σε μεγάλες θερμοκρασίες
 • Εργασιών σε τάφρους και ανασκαφές
 • Εργασιών σε στέγες
 • Ηλεκτρικών εργασιών
 • Εργασιών με γερανούς
 • Εργασιών Συγκολλήσεων και λείανσης
 • Εργασιών βαρέως εξοπλισμού
 • Εργασιών σε υπόγειες κατασκευές
 • Εργασιών σε οδούς
 • Προστασία από πτώσεις
 • Προστασία από κινδύνους πυρκαγιών
 • Προστασία από θορύβους
 • Προστασία από επικίνδυνα υλικά
 • Προστασία από μυοσκελετικούς τραυματισμούς

Καθαριότητα σε χώρους εργοταξίων

Χρήση προσωπικού εξοπλισμού προστασίας

Χρήση σημάτων σε εργοτάξια

Υποχρεώσεις – ευθύνες εργαζομένων

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…