Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Τουρισμός – Εστίαση – Ψυχαγωγία

Ο Τουρισμός αδιαμφισβήτητα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και με μεγάλη προοπτική κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μας, οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον προσοδοφόρα, ευχάριστα αλλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Η ιδιομορφία του τουριστικού προϊόντος αλλά και η διασύνδεσή του με άλλους τομείς, όπως είναι οι μεταφορές, η εστίαση και η ψυχαγωγία προσθέτουν στο ήδη διευρυμένο τουριστικό αντικείμενο περαιτέρω ειδικότητες και θέσεις εργασίας.

Η Vellum Global Educational Services συναισθανομένη την ανάγκη των απασχολούμενων στον κλάδο να πιστοποιήσουν τις εμπειρικά ή ακαδημαϊκά αποκτηθείσες γνώσεις τους, σχεδίασε επιμέρους πιστοποιητικά για τα πλέον δημοφιλή και προσοδοφόρα αντικείμενα του κλάδου. Οι σχετικές πιστοποιήσεις ενδείκνονται και για όσους δεν έχουν πρότερη εμπειρία σε σχετικά επαγγέλματα.

Οι κάτοχοι των πιστοποιήσεων αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό τους αλλά και για την αγορά εργασίας, καθώς είναι σε θέση να προσφέρουν τις ειδικευμένες υπηρεσίες στα αντίστοιχα αντικείμενα, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

 • Data Protection

  Data Protection

  protection), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, την εφαρμογή πολιτικών και μέτρων προστασίας…

 • Digital Marketing

  Digital Marketing

  Με την ενότητα ECDL Digital Marketing έχετε την δυνατότητα να χτίσετε και να πιστοποιήσετε τις βασικές δεξιότητες…

 • Computing

  Computing

  Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε…

 • Certified Training Professional Development

  Certified Training Professional Developm

  Το Πρόγραμμα CTP Development αποτελείται από δώδεκα (12) Ενότητες. Κάθε εκπαιδευτική συνάντηση περιλαμβάνει διδασκαλία από…

 • ECDL IT Administrator

  ECDL IT Administrator

  Το ECDL IT Administrator είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης, στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει…

 • Πρόγραμμα GISPro

  Πρόγραμμα GISPro

  Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης GISPro είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση για τις θεμελιώδεις αρχές και τις πρακτικές γνώσεις και…

 • Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Ανιχνευτής Μαθησιακών Δυσκολιών

  Είναι ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένων δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στην ανίχνευση μαθησιακών Δυσκολιών. Οι κάτοχοι…

 • Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Σχεδίαση Πολυμέσων με Adobe Flash

  Τα πολυμέσα αποτελούν σήμερα μία δυναμικά εξελισσόμενη τεχνολογία με πρακτικές εφαρμογές σε πολλούς…

 • Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδίαση

  Πιστοποιητικό στο CAD Τρισδιάστατη σχεδί

  Ένα τεχνικό έργο συλλαμβάνεται και αποδίδεται πρώτα σε χαρτί ως τεχνικό σχέδιο και…