Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Μοριοδοτούμενα προγράμματα E-learning Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προγράμματα ψυχικής και κοινοτικής υγείας

Τα προγράμματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σε πέντε (5) ξεχωριστές κατηγορίες:• Πληροφορική• Εκπαίδευση Ενηλίκων• Παιδαγωγικά • Οικονομία και Διοίκηση• Τουρισμός

Μέθοδος Υλοποίησης Της Επιμόρφωσης Τα προγράμματα, αποτελούνται συνολικά από εννέα (9) διδακτικές μηνιαίες ενότητες.Κάθε μηνιαία ενότητα περιλαμβάνει ασύγχρονη διαδικτυακή διδασκαλία μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης project based, έτσι ο επιμορφούμενος επιλέγει το προσωπικό του εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο για να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό. Η 8η ενότητα πραγματεύεται την μεθοδολογία της έρευνας, ενώ η 9η αποτελεί την τελική αξιολόγηση του προγράμματος. ΔιάρκειαΤα προγράμματα είναι εννεάμηνης διάρκειας και πιστώνουν 450 διδακτικές ώρες.

Με τα προγράμματα που πληρούν τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση, ο επιμορφούμενος όχι μόνο θα εμβαθύνει τις γνώσεις του και θα εξειδικευθεί σε συναφή θέματα, αλλά θα αποκτήσει και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης από Δημόσιο φορέα

.Πληροφορίες στο 2421035060 και στο info@interedvolou.gr.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!

#μοριοδότηση#σεμινάρια#Πανεπιστήμιο_Αιγαίου#Vellum#Vellum_Aegean#Παιδαγωγικά#ΕκπαίδευσηΕνηλίκων#Οικονομία_Διοίκηση#Τουρισμός#Πληροφορική

No Comments Yet.