Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Δημόσιο: Θα γίνουν 42.521 μόνιμες προσλήψεις έως το 2022

Για φέτος ειδικότερα, προβλέπονται 7.266 προσλήψεις, το 2019 αναμένονται 8.065, το 2020 8.463, το 2021 προσδιορίζονται στις 9.401 και το 2022 ο αριθμός των προσλήψεων εκτιμάται σε 9.326.

Στον προγραμματισμό προσλήψεων περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο τα εξής:

  • Για τις εισαγωγές ένστολων στις παραγωγικές σχολές των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για το έτος 2018 και καθένα από τα επόμενα έτη της περιόδου 2019-2022, έχει προβλεφθεί αριθμός προσλήψεων στο πλαίσιο του εκάστοτε ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού των ανωτέρω Υπουργείων
  • Στο Υπουργείο Υγείας, προβλέπονται οι προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, με βάση προκηρύξεις προηγούμενων ετών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα ανώτατα όρια δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού τόσο του Υπουργείου Υγείας, όσο και των Γενικών Κρατικών Δαπανών ως νέες προσλήψεις
  • Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, καθώς και η πρόσληψη λοιπού προσωπικού στα Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες, με βάση προκηρύξεις προηγουμένων ετών, και έχουν περιληφθεί ως νέες προσλήψεις στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες
  • Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη μελών ΔΕΠ, με βάση εγκριτικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, και έχουν περιληφθεί ως νέες προσλήψεις στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες
  • Στον ΟΑΕΔ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), καθώς και στους λοιπούς υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης, έχει υπολογισθεί η πρόσληψη εργασιακών συμβούλων και λοιπού προσωπικού, με βάση εγκριτικές αποφάσεις προηγουμένων ετών της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την κάλυψη των σχετικών αναγκών.

https://www.e-dimosio.gr/dimosio/137183/dimosio-tha-ginoun-42-521-monimes-proslipsis-eos-2022/

No Comments Yet.