Τοπάλη 32 - Ερμού,38221, Βόλος, Μαγνησία
+30 24210 35060 / 35039

Βεβαίωση δήλωσης αρνητικού test Covid

Κατεβάστε και συμπληρώστε τη βεβαίωση δήλωσης αρνητικού Covid test για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις. Τη βεβαίωση θα πρέπει να την έχετε υποχρεωτικά μαζί σας για τη διαδικασία των εξετάσεων.